Monday, June 10, 2013

در هر دو صورت بدبخت می‌شویم!این یک روایت قدیمی است که هیچ ربطی به انتخابات ندارد!
مردی روستایی دو دختر داشت که یکی را به کشاورزی شوهر داد و دیگری را به یک آجرپز. پس از شش ماه زنش را فرستاد تا حالی از هر دو دختر بگیرد. دختر اولی راضی بود. فقط گفت: «اگر باران نبارد همه‌ی محصول شوهرم خراب می‌شود و بدبخت می‌شویم». دختر دومی هم راضی بود. فقط گفت:‌«اگر باران ببارد آجرهایی که شوهرم پخته خشک نمی‌شود و بدبخت می‌شویم.» زن به روستایشان برگشت و به شوهر گفت:‌ «آسوده باش مرد. چه باران ببارد و چه باران نبارد ما در هر دو صورت بدبخت می‌شویم!»

روایت از دوست عزیزم الف.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت