Saturday, August 17, 2013

این تلفن‌های تلخ

مهاجر است و انتظار همین تلفن‌های شنبه‌ها و یکشنبه‌ها که می‌گویند کی خوب است و کی خوب نیست و کی هست و کی رفته و گاه تلخ می‌شود با خبری تلخ، تلخ، تلخ... هر شنبه فکر می‌کنم به خانه‌هایی که اگر روزی برگردم باید بروم و درشان را بکوبم. انگار با هر خبر تلخ تعدادشان هی کمتر و کمتر می‌شود، نام‌ها خاطره می‌شوند و خاطره‌ها هم روزی محو می‌شوند. 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت