Wednesday, February 27, 2013

رد پا


رد پایی از تو نمی‌بینم.
تقصیر برف‌روب‌هاست که نمی‌گذارند حالا که می‌روی... آیا؟

<< Home

Saturday, February 02, 2013

بعدها


بعدها دیگر هیچ‌کداممان به یادش نیاوردیم
نه ما و
نه آن ایستگاه خالی اتوبوس<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت