Saturday, September 22, 2012

داستان آبی، از مجموعه‌ی «نفس‌تنگ» در رادیوکوچه


نسخه‌ی سانسورنشده‌ی داستان آبی، از مجموعه‌ی «نفس‌تنگ» من با اجرای خانم شهره شعشعانی، در رادیو کوچه

این آخرین داستانی بود که برای احمد محمود خواندم. بعد بلند شدم در کوچک اتاق را رو به حیاط باز کردم. او دو زیرسیگاری برنجی درآورد و گذاشت روی میز، و دو نصفه‌سیگار کشیدیم. آخرین زمستان محمود بود...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Monday, September 17, 2012

دومین برنامه رادیویی «این‌جا مونترال، عصر یک‌شنبه»

دومین برنامه رادیویی «این‌جا مونترال، عصر یک‌شنبه»، با تهیه و اجرای مهدی مرعشی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Sunday, September 09, 2012

اولین برنامه‌ی رادیویی «این‌جا مونترال، عصر یک‌شنبه»

اولین برنامه‌ی رادیویی «این‌جا مونترال، عصر یک‌شنبه»،‌با تهیه و اجرای اینجانب. لطفاً از دادن نظر دریغ نفرمایید.

این‌جا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت