Sunday, April 10, 2016

قرار در آثار بی‌قراران، در یازدهمین سال‌گرد شاهرخ مسکوببیست و سوم فروردین یازدهمین سالگرد درگذشت شاهرخ مسکوب است. لبخند مسکوب در این عکس و پشت دخل عکاسی به باور من نماد ایستادگی روشنفکری ایرانی در غربت است. در پایین لینک مطلب من است در مورد «مسافرنامه»ی شاهرخ مسکوب (این‌جا): قرار در آثار بی‌قراران.
متن کمی طولانی است. با این‌همه خوشحال می‌شوم بخوانید و خوشحال‌تر می‌شوم از خواندن و شنیدن نظرهایتان. یاد مسکوب گرامی باد که همچنان به سلامت برمی‌جهد از چاه شغاد.  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت