Friday, April 19, 2013

دندان لق

گاهی وقت‌ها بدترین چیز دنیا داشتن دندان لقی است که می‌دانی باید بکنی‌اش از بیخ و بیاندازیش دور، اما «لاکردار» دل‌ات نمی‌آید و همان‌طور می‌ماند و هی درد می‌کشی و هی درد می‌کشی! لاکردار!


 پی‌نوشت یکم مه: کندمش انداختمش دور! خلاص!

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت