Friday, August 03, 2012

راه‌ها... آدم‌ها...


راه‌ها به جایی به جایی نمی‌رسند؛ختم نمی‌شوند؛ در جایی تمام می‌شوند. آدم‌ها هم... راستی چرا راه‌ها و آدم‌ها این‌همه به هم شبیه‌اند؟‌

1 Comments:

Anonymous hamed said...

خیلی دوست دارم این رو

Monday, August 27, 2012 5:52:00 AM  

Post a Comment

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت