Monday, June 25, 2012

نقد دیگری بر «داستان زرتشت» مهدی مرعشی

زرتشت، مفهومی عتیق در زبانی امروزین/پوریا ر

نگاهی به رمان «داستان زرتشت»، نوشته‌ی مهدی مرعشی، نشر زاگرس، 2011، مونترال


در یک موقعیت بینامتنی اساطیر هم بدل به متن می‌شوند و در دل کلمات جاری می‌شوند تا در خوانشی امروزین باز زنده شوند و به حیات خود ادامه دهند. بر این اساس، شخصیتی به نام زرتشت، در رمان «داستان زرتشت» مهدی مرعشی بازآفریده می‌شود تا در هویتی مستقل، در کارگه کلام جانی تازه بیابد.

زرتشت شخصیت ناآشنایی نیست. داستانش هم کم بر این زبان و آن زبان نیامده. پس چرا این رمان را باید بخوانیم؟ چرا باید باز از ششم فروردین نمی‌دانم کدام سال قرناقرن پیش، آن سوتر از دریاچه ارومیه باید در انتظار تولد کودکی بنشینیم که به هنگام زادن می‌خندد؟ مگر این رمان چه تفاوتی دارد با سایر داستان‌هایی که در مورد زرتشت گفته‌اند؟

ادامه در سایت شهروند - این‌جا


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت